H  A  C  C  P

U poslednje vreme u raznim oblastima industrije primenjuju se sve kvalitetniji i profesionalniji pristupi sigurnosti kvaliteta proizvoda, što najveći značaj ima u prehrambenoj industriji. Najnovija istraživanja u ovoj grani industrije rezultirala su  programom pod nazivom HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP program je postao obavezan u prehrambenoj industriji. Prema HACCP-u, za postizanje osnovnih sanitarnih uslova  proizvodnje, svaka  prehrambena industrija mora poštovati procedure i propise koje HACCP pretpostavlja. Njime se želi postići kvalitetno okruženje pri procesima  proizvodnje namirnica

 Izdvojeno iz: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

HACCP je sistem bezbednosti hrane zasnovan na sedam principa kojima se na efikasan način osigurava potpuna zdravstvena bezbednost prehrambenih proizvoda u svim segmentima proizvodnje i prerade, po principu od “njive do trpeze”.

• Sprovođenje analize opasnosti.
• Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka.
• Određivanje kritičnih granica.
• Određivanje procedura/postupaka.
• Određivanje korektivnih mera.
• Uspostavljanje procedura/postupaka za verifikaciju.
• Uspostavljanje i vođenje efektivne evidencije.

Ovaj sistem je zamišljen kao metod koji omogućava da se odrede i procene kritične tačke za kontaminaciju proizvoda u svim segmentima proizvodnje, kao i da se osmisle instrumenti kontrole. Za razliku od pregleda gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja obavezuje, a razvojni programi proizvođača hrane u tim zemljama predviđaju plansko uvođenje sistema HACCP u što kraćem roku. Budući da naša zemlja ima sve pretpostavke za proizvodnju i izvoz, kvalitetne i bezbedne hrane, neophodno je da se u industriji hrane što pre pređe na razvoj sistema HACCP, kao sveobuhvatnog koncepta obezbeđenja ispravnosti namirnica, odnosno njegovo uvođenje u praksu. Mnogi pogoni za proizvodnju hrane u svetu već su razvili i u praksi primenili HACCP koncept - bilo kao integrisani sistem, sa sistemom upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili je HACCP uveden samostalno kao efikasan sistem za obezbeđenje ispravnosti prehrambenih proizvoda.

Cilj nam je da ovim programom podsticaja uključimo što veći broj subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje i da na taj način uhvatimo priključak sa razvijenim svetom u pogledu ispunjavanja međunarodnih standarda u cilju povećanja konkurentnosti i podizanja kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda.


 
 
 


       Adresa- Sremskih boraca 67 - 11080 Beograd              tel/faks:  011/2612-426       mob: 064/115-0-390             E-mail: info@ddd-sova.com